Bağımsız Denetim
Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik...
İç Denetim
Süreç Analizi ve Denetimi
İçerik hazırlanıyor.
Şirket Değerleme
İçerik hazırlanıyor.
TFRS’ye Geçiş Danışmanlığı
• TFRS dönüşümü için ayrıntılı bir...
ERP ve MRP Danışmanlığı
Proje Denetimi
TTK’na Uygun Faaliyet ve Risklerin Erken Teşhisi Komitesi Raporunun Denetimi
TTK Hükümlerine Uyum Süreci Danışmanlığı
Uluslararası Vergi Planlaması ve Danışmanlığı
İşlemlerin Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları kapsamında...
Bütçe Hazırlama ve Sunum Danışmanlığı